Tingimused ja küpsised

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse veebilehe www.teelepagar.ee (edaspidi „Veebileht“) kasutajate ja Teele Pagari klientide isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Teele OÜ, registrikood 10078121, Metsa tn 53 Haapsalu linn, Haapsalu linn Lääne maakond 90505 (edaspidi “Teele”).

Milliseid isikuandmeid kogume

Nii eraisikute kui ka ettevõtete puhul kogume isikuandmeid e-kirja või telefonikõnede kaudu. Tellimuse vormistamiseks kogume kliendi nime, meiliaadressi või telefoninumbri ning aadressi.

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid

Teele töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • päringutele vastamine;
  • klientidega suhtlemine;
  • veebilehe haldamine ja teenuste pakkumine;
  • kasutustingimuste tagamine ja täitmine;
  • teenuste arendamine;

Isikuandmetele ligipääs ja edastamine

Teele töötajatel on ligipääs isikuandmetele, kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks.

Teele võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik teenuste pakkumiseks. Samuti võib Teele edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui selleks on seadusest tulenev kohustus.

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid hoitakse veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Teele on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski klientide või kasutajate privaatsusele, teavitab Teele puudutatud isikuid ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

Õigused

Teele Veebilehe kasutajatel ning klientidel on järgnevad õigused:

  • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas;
  • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Teele teavitab isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Teele ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on seaduses tulenev kohustus (nt raamatupidamise algdokumendid);
  • õigus saada isikuandmeid, mida ta on Teelele esitanud masinloetaval kujul ning edastada sellised andmeid teisele andmetöötlejale;
  • õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemiseks.

Oma õiguste teostamiseks palume esitada Teele digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil teele@teelepagar.ee.

Isikuandmete säilitamine

Klientide isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni leping on täidetud. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamise algdokumente 7 aastat.

Vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kokkuleppeni jõudmiseni või kuni aegub nõuete esitamise tähtaeg.

Küpsised

Teele võib kasutada Veebilehel küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara klient kasutab, kasutamise aega ja kohta (näiteks IP-aadress). Sealhulgas kasutab Teele oma Veebilehel Google Analyticsi küpsiseid.

Sellist teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks kasutajate loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks, Veebilehe arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

Muud tingimused

Kui klient on andnud vastava nõusoleku, siis võib Teele tema meiliaadressi kasutada otseturustuse teadete edastamiseks. Otseturustuse teadetest võib igal ajal loobuda.

Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda meiliaadressil teele@teelepagar.ee. Klientidel on samuti õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Teelel on igal ajal õigus oma andmekaitsetingimusi muuta ning sellest teavitatakse Veebilehel.

Kasutame oma veebilehel küpsiseid eesmärgiga tagada lehe sujuvam kasutamine. Veebilehte kasutades nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lisaks »